Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
"ILMIY TADQIQOT METODOLOGIYASI"

Mualliflar: N.A. SHERMUHAMEDOVA

In Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik barcha oliy 0‘quv yuitlarida magjstralura mutaxassislari va umuman ilmiy tadqiqot va ijod muanunolari bilan shug'ullanuvchi stajyor tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, professor- o‘qltuvctularg& mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

Mualliflar: Shermuxamedova N. A.

In Iqtisodiyot kafedrasi, Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

By Umidbek Ergashev

Darslik majmuasidan barcha oliy о ‘quv yurtlarida magistratura mutaxassislari va umuman ilmiy tadqiqot va ijod muammolari bilan shug ullanuvchi stajyor tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, professor о ‘qituvchilarga mo ‘Ijallangan.