Ilmiy tadqiqot metodologiyasi

(0 Foydalanuvchi sharhlari)   169
Shermuxamedova N. A. Innovatsiya - Ziyo 2020
Darslik majmuasidan barcha oliy о ‘quv yurtlarida magistratura mutaxassislari va umuman ilmiy tadqiqot va ijod muammolari bilan shug ullanuvchi stajyor tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, professor о ‘qituvchilarga mo ‘Ijallangan.

Kitob o'qish uchun hisobingizga kiring.

Kirish

Darslik (majmuasi) magistratura mutaxassisligi adabiyotlari turkumiga
kiradi hamda davlat ta 'lim siandartlari va namunaviy о quv dasturi mazmimiga
mos. Unda fanning ijtimoiy madaniy jarayon sifatida rivojlanishi, ijod, ilmiy
tadqiqot va bilish jarayoni uyg'unligi, kashfiyot va ixtirolar, innovatsiva va
novatsiyalaming o'zaro aloqadorligi, metodologik yondashtn'lar hamda
olimning ijtimoiy mas 'uliyati kabi ilmiy faoliyatni tashkil etishning nazariy
asoslari yangilangan tafakkur nuqtai nazandan kertg qamrovli yoritib berilgan.
Zero, bugungi kunda insonning o'zi va dunyoni tushunishida. ilmiy faoliyatdagi
ziddiyatlaming yechimini topishda va global muamtnolarni xal qilishda
olimning ijtimoiy mas ’uliyatini oshirish zarurligining ilmiy tahlili muhim
ahamiyat kasb qiladi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar mavjud emas.

0
0 5 dan (0 Foydalanuvchi sharhlari )

Sharh qo'shing

Sizning reytingingiz *
Ushbu elektron kitob uchun hech qanday izoh yo'q.
Fikr qoldirish uchun tizimga kirishingiz kerak.
Kirish

Tegishli elektron kitoblar