"ILMIY TADQIQOT METODOLOGIYASI"

(0 Foydalanuvchi sharhlari)   122
Tomonidan Baxromjon Parpiyev E'lon qilingan Oct 24, 2023
Kategoriyada - Ilmiy tadqiqot metodologiyasi
N.A. SHERMUHAMEDOVA "«Fan va texnologiya»," 2014
Darslik barcha oliy 0‘quv yuitlarida magjstralura mutaxassislari va umuman ilmiy tadqiqot va ijod muanunolari bilan shug'ullanuvchi stajyor tadqiqotchi-izlanuvchilar, mustaqil tadqiqotchilar, professor- o‘qltuvctularg& mo'ljallangan.

Kitob o'qish uchun hisobingizga kiring.

Kirish

llm llk magistratura mutaxassisligi o‘quv rejasinmg l-umummetodologik fanlar bloki o‘quv adabiyotlari
turicumlg* kiradi hamda davlat ta’lim standartlari va namunaviy o'quv dasturi mazmuniga mos. Unda fanning
Ktimoty madaniy jarayon sifatida rivojlanishi, fanning bilimning maxsus shakli sifatidagi o'ziga xos xususiyati, ijod,
Ilmiy tadqiqot va bilish jarayoni uyg‘uniigi, innovatsiya va novatsiyalaming o'zaro aloqadoriigi, metodologik
yondaihuvlar hamda olimning ijtimoiy mas’uliyati masalalarining nazariy asoslari yangilangan tafakkur nuqtai
nuarldm keng qamrovli yoritib berilgan. Zero, bugungi kunda insonning o‘zi va dunyoni tushunishida, ilmiy
ttoltyatdagi zkldiyatlaming yechimini topishda va global muammolarni hal qilishda olimning ijtimoiy
ima'uliyatiiu oshirish zamriigimng ilmiy tahlili muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar mavjud emas.

0
0 5 dan (0 Foydalanuvchi sharhlari )

Sharh qo'shing

Sizning reytingingiz *
Ushbu elektron kitob uchun hech qanday izoh yo'q.
Fikr qoldirish uchun tizimga kirishingiz kerak.
Kirish

Tegishli elektron kitoblar