Komiljon Muxammadjonov

( Qoʻshildi 1 йил аввал )

Kitoblar tomonidan Komiljon Muxammadjonov

12 Kitoblar topildi
Мухандислик геодезиясн

Mualliflar: А.Х. Туляганов, А.А. Аблакулов, Р.Ж.Х,акимова, P.M. Худойкулов

In

By Komiljon Muxammadjonov

Me`morchilik I-qism

Mualliflar: М. М. Vaxitov, Sh. R. Mirzayev

In

By Komiljon Muxammadjonov

Injenerlik obodonlashtirish va transporti

Mualliflar: D. U . Isamuhamedova, A. T.Ismoilov, A. T JlotaDlov

In

By Komiljon Muxammadjonov

Zamanaviy jihozlash va interyer

Mualliflar: T. A. HIDOYATOV, S. A. KADIROVA, Y. I. ABDURAHMONОV

In

By Komiljon Muxammadjonov