Elektron kitoblar

4 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Шахарсозлик асослари ва ландшафт архитектураси

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова Л.А.Адилова"

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik arxitektura ta’limi yo'nalishi talabalari uchun «Landshaft arxitekturasi» fani bo'yicha yozilgan. Bu fan ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi qismda landshaft arxitekturasining evolutsion tarixi, ya’ni genezisi — qadimiy bog‘dorchilikdan XX asr boshining bog‘-park san’ati va landshaft arxitekturasigacha ochib berilgan.

  • Tavsiya etilgan
Инженерлик ободонлаштириш ва транспорт

Mualliflar: "Д.У.Исамухаммедова А.Т.Исмаилов А.Т.Хотамов"

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari

By Baxromjon Parpiyev

Kitobda shahami injenerlik va dekorativ obodonlashtirish elementlarini loyihalashtirishning asosiy tanioyillari qaraladi.

  • Tavsiya etilgan
Шаҳарсозлик асослари мва ландшафт архитектураси

Mualliflar: Д.У.Исамухаммедова

In Arxitektura, Qishloq bosh tarxlari, Shahar va qishloq hududlarini arxitektura-loyihaviy tashkil etish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu (,Shaharshunoslik arxitekturasi va landshaft arxitekturasi» darsligi ikki qismdan iborat bo'lib, birinchi «Shaharsozlik asoslari» qismida shahar aholisini joylashtirish tamoyillariga asosiy tushuncha va ma'lumotlar keltirilgan. Tumanlarni rejalashtirish, sxema va loyihalarini ishlab chiqishda asosiy sharoitlar lozimligi yoritilgan hamda urbanizatsiya muammolari ko'rib chiqilgan. Shaharni arxitekturaviy kompozitsiyasi, rejalashtirishni tashkil etish va boshqa masalalar bo'yicha atroflicha fikr yuritiladi.

  • Tavsiya etilgan
Санъат, архитектура ва шаҳарсозлик тарихи

Mualliflar: Т.Ф.Қодирова

In Arxitektura, Arxitektura tarixi va nazariyasi, Arxitektruviy kompozitsiya va loyixalash asoslari, Qishloq bosh tarxlari

By Umidbek Ergashev

Darslikda zamonaviy arxitektura va shaharsozlik: shaharlarning qayta tiklanishi, turar-joy va jamoat binolari, arxitektura yodgorliklari va arxitekturaviy majmualar, muhandislik inshootlarming shakllanishi va tarixi yoritilgan.