Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyot nazariyasi.

Mualliflar: Т.Жўраев, Д.Тожибоева

In Iqtisodiyot nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur qo‘llanma iqtisodiyotni nazariy jihatdan o‘rganishda jahon tajribasidan kelib chiqib, iqtisodiy kategoriyalar, bozor iqtisodiyotining qonuniyatlari, amal qilish mexanizmi, iqtisodiy jarayonlar dinamikasini o‘zlashtirishni yengillashtirish, fanning mazmunini chuqurroq tushunishga yordam berish maqsadida tayyorlangan. Qo‘llanmada iqtisodiyotdagi asosiy masalalar, muammolar, yetakchi nazariymaktablar, yo‘nalishlar va ularning namoyandalari fikrlari, konsepsiyalari hisobga olingan. Unda iqtisodiyot nazariyasi fanining o‘quv dasturda o‘rganish ko‘zda tutilgan barcha mavzulari qamrab olingan.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyot nazariyasi

Mualliflar: Shоdmоnоv Sh.Sh.

In Iqtisodiyot kafedrasi, Iqtisodiyot nazariyasi

By Umidbek Ergashev

Darslik to'rtta mantiqiy bog'langan qismdan iborat bo'lib, qaysi mavzularda iqtisodiyotning umumiy asoslari, bozor iqtisodiyoti, makroiqtisodiyot va jahon iqtisodiyoti keng yoritilgan. Ayniqsa hozirgi zamonda qonun va me’yoriy hujjatlarga katta e’tibor berilmoqda rivojlangan bozor iqtisodiyoti, moliya, kredit, bank va pul-kreditning roli tizimi.Darslik bakalavriat talabalari uchun mo'ljallangan barcha ta'lim yo'nalishlari, ushbu sohaga qiziqqan mutaxassislar.