Elektron kitoblar

10 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Ko‘priklarni loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish

Mualliflar: N. Saidazimov

In Yo'l muhandisligi

By Baxromjon Parpiyev

Avtomobil yo’llari davlat iqtisodiyotini muvoffaqiyatli rivojlantirishda muhim o’rin tutadi. Shuning uchun respublikamiz Prezidenti SH.M.Mirziyoyevning say-harakatlari bilan mamlakatimizda yangilanish, modernizatsiya qilish jarayonlari jadal rivojlanib bormoqda. Yangi vazirlik, qo‘mitalar, davlat korxonalari bilan bir qatorda yangi turkumdagi nodavlat tashkilotlari, yangi aksionerlik kompaniyalari tashkil etilib, yo‘l sohasini va undagi sun’iy inshootlarni qurishni jadal rivojlantirilmoqda.