Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Mashina dеtallari Mashina dеtallari: I va II qismlar.

Mualliflar: Kurganbekov M.M., Moydinov A.

In Texnik mexanika, Mexanika (MMN MD)

By Baxromjon Parpiyev

«Mashina detallari» fani mashina va mexanizmlarni loyihalash aso- sini o‘rganadigan hisobiy konstruktorlik fanlarining birinchisi hisobla- nadi. Aynan bu fan asoslarini o‘rganish va o‘zlashtirish bo‘lg‘usi muta- xassislar tayyorgarligida poydevor hosil qilishda katta ahamiyatga ega.

  • Tavsiya etilgan
Машина ва мeханизмлар назарияси.

Mualliflar: 1. Фролов К.В. ва б.

In Texnik mexanika, Mashina detallari va loyihalash asoslari, Mexanika (MMN MD)

By Baxromjon Parpiyev

O’quv-uslubiy qo’lianma TDTU Olmaliq filialida o’qiyotgan kunduzgi, kechki va sirtqi bo’limlarining 5320200- Mashinasozlik texnologiyalari, mashinasozlik ishlab chiqarishni jixozlash va avtomatlashtirish; 5320300 Texnologik mashinalar va jihozlar (mashinasozlik va metallarga ishlov berish) va b. texnika yo’nalishlarida ta’lim olayotgan bakalavriat taiabalar uchun mo’ljallangan.