Elektron kitoblar

1 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Ko’tarish-tashish mashinalarini loyihalash

Mualliflar: B.N. Davidboev

In Mashinasozlik texnologiyasi, Robot va monipulyatorlar

By Baxromjon Parpiyev

O’zbekiston Oliy va maxsus o’rta ta’lim minstirligi oliy texnika o’quv yurtlarining studentlari uchun darslik sifatida tasdiqlangan