Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
2.1.8. Нзарий механикадан масалалар тўплами

Mualliflar: И. В.Мешчерский

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi (nazariy mexanika)

By Baxromjon Parpiyev

Университетлар ва олий техника у^ув юртларининг студентларига мулжал- ланган

  • Tavsiya etilgan
2.1.1. Nazariy mexanika.

Mualliflar: Sh. Jumaboyeva

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi (nazariy mexanika)

By Baxromjon Parpiyev

60712500 – Transport vositalari muhandisligi (Avtomobil transporti); 60720700 – Texnologik mashinalar va jihozlar (Mashinasozlik va metalga ishlov berish) yo’nalishlarining “Nazariy mexanika” qismi uchun tuzilgan namunaviy dasturdagi mavzularni to’la o’z ichiga olgan. Mavzular mukammal yoritilgan bo’lib, kredit-modul tizimiga moslashtirilgan. Har bir mavzuga doir masalalar yechib ko’rsatilgan, asosiy tushunchalar, mavzuning maqsadi va asosiy masalasini o’zlashtirishni osonlashtirish uchun video dars taqdimotlari tayorlangan, ular QR–kodlar yordamida INTERNET tarmog’iga ulangan.