Elektron kitoblar

3 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ

Mualliflar: Абралов М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д.

In TMJ kaferdasi, Payvandlash jarayonlarining nazariyasi, Payvandlash robotlari, Payvandlashning asosiy uslublari, Eritib Payvandlash texnologiyasi va jihozlari

By Baxromjon Parpiyev

В учебнике изложены основные вопросы истории развития и теории современных процессов сварки плавлением. Рассмотрены различные способы сварки, наплавки и резки, сборочно-сварочные приспособления и оборудование, применяемое при сварке плавлением, а также методы контроля сварных соединений. Описаны способы резки металлов и сплавов.

  • Tavsiya etilgan
ERITIB PАYVАNDLАSH TЕXNОLОGIK MASHINALARI VА JIHOZLARI

Mualliflar: Z.D. Ermаtоv

In TMJ kaferdasi, Payvandlash robotlari

By Baxromjon Parpiyev

O 'quv qo'llanmadа eritib pаyvаndlаshning rivоjlаnish tаrixi vа zаmоnаviy jаrаyonlаri nаzаriyasining аsоsiy mа‘lumоtlаri kеltirilgаn. Eritib pаyvаndlаshdа qo 'llаnilаdigаn turli xil pаyvаndlаsh usullаri vа jihоzlаri yoritilgаn. O 'quv qo 'llanma 5320300 – Texnologik mashinalar va jihozlar (mashinasozlik va metallga ishlov berish) ta 'lim yo 'nаlishi uchun mo 'ljаllаngаn.

  • Tavsiya etilgan
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ

Mualliflar: Абралов М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д.

In TMJ kaferdasi, Payvandlash robotlari, Payvandlashning asosiy uslublari, Eritib Payvandlash texnologiyasi va jihozlari

By Baxromjon Parpiyev

В учебнике изложены основные вопросы истории развития и теории современных процессов сварки плавлением. Рассмотрены различные способы сварки, наплавки и резки, сборочно-сварочные приспособления и оборудование, применяемое при сварке плавлением, а также методы контроля сварных соединений. Описаны способы резки металлов и сплавов.