Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
ТЕХНОЛОГИЯ И ОБОРУДОВАНИЕ СВАРКИ ПЛАВЛЕНИЕМ

Mualliflar: Абралов М.А., Дуняшин Н.С., Эрматов З.Д.

In TMJ kaferdasi, Payvandlash jarayonlarining nazariyasi, Payvandlash robotlari, Payvandlashning asosiy uslublari, Eritib Payvandlash texnologiyasi va jihozlari

By Baxromjon Parpiyev

В учебнике изложены основные вопросы истории развития и теории современных процессов сварки плавлением. Рассмотрены различные способы сварки, наплавки и резки, сборочно-сварочные приспособления и оборудование, применяемое при сварке плавлением, а также методы контроля сварных соединений. Описаны способы резки металлов и сплавов.

  • Tavsiya etilgan
Payvandlash jarayonlarining nazariyasi

Mualliflar: Abralov M.A., Abralov M.M

In TMJ kaferdasi, Payvandlash jarayonlarining nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

“Payvandlash jarayonlari nazariyasi" fani pay vandlash va payvandlash texnikasi bilan birgalikde rivojlanib kelayotgan fail hisoblanib, bu jarayon hozirda ham davom etib kelmoqda. Ushbu darslik payvandlash sohasi bo'yicha muhandis mexaniklami tayyorlashda qo"llanilishi sababli “Fizik-kimyo asoslari” bo'lim i kiritilgan.