Elektron kitoblar

3 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Muhandislik geodeziyasi

Mualliflar: To‘laganov A.X.

In Yo'l muhandisligi, Muhandislik geodeziyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkiir o ‘quv qo‘llanmada geodeziya va geodeziya asoslari to‘g‘risida asosiy tushunchalar, avtomobil yo‘llari va aerodromlann qidiruv loyihalash, qurish, ekspluatatsiya va ta’miiiashdagi hamda ko‘prik o ‘tish joylaridagi gidrologik qidiruvidagi geodezik o'lchash va rejalash ishlarida qo‘llanilgan va hozirda amaliyotga kmb kelgan zamonaviy elektron geodezik asboblar va usullar bayon etilgan. Geoinformatsion tizimlar,

  • Tavsiya etilgan
Muhandislik geodeziyasi

Mualliflar: To‘laganov A.X.

In Yo'l muhandisligi, Muhandislik geodeziyasi

By Baxromjon Parpiyev

Muhandislik - geodezik ishlar avtomobil yoilari, aerodromlar, ko'pnk va transport tonnellarini qidiruv-loyihalash va qurish ishlarmmg zanir va ajralmas qismi hisoblanadi. Ko‘p hajmdagi bajarilgan geodezik ishlar qurilishning iqdisodiy qiymatini va muhandislik mshootlaridan keyinchalik foydalnish holatini belgilaydi.

  • Tavsiya etilgan
Injenerlik geodeziyasi

Mualliflar: Avchiev SH.Q., Toshpo‘latov S.A.

In Foydali qazilmalar va qayta ishlash texnologiyalari, Muhandislik geodeziyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslikda injener-geodezik ishlarning quyidagi asosiy turlari: topografik-geodezik qidiruv, chiziqli inshootlarni trassalash, rejalash ishlari, qurilish konstruksiyalarini loyihaviy holatda o‘rnatish va tekshirishning geodezik usullari, inshootlar deformatsiyasini kuzatish, yo‘l-transport, gidrotexnik, yer osti hamda noyob inshootlarni loyihalash va qurishdagi geodezik ishlarning nazariyasi va amaliyoti bayon etilgan.