Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy hisob-2

Mualliflar: Steven M. Bragg

In Moliyaviy hisob-2

By Baxromjon Parpiyev

Steven Bragg, CPA, CMA, CIA, CPIM, has been the chief financial officer or controller of four companies, as well as a consulting manager at Ernst & Young and auditor at Deloitte & Touche. He received a master’s degree in finance from Bentley College, an MBA from Babson College, and a Bachelor’s degree in Economics from the University of Maine. He has been the two-time president of the Colorado Mountain Club, is an avid alpine skier and mountain biker, and is a certified master diver. Mr. Bragg resides in Centennial, Colorado, with his wife and two daughters.

  • Tavsiya etilgan
Moliyaviy hisob-2

Mualliflar: M.Yu.RAXIMOV, O.T.ASTANAKULOV, N.N.KALANDAROVA

In Moliyaviy hisob-2

By Baxromjon Parpiyev

Iqtisodiyotdni liberallashtirish, globallashuv jaryonlari o ̳z navbatida hisob va audit tizimining ham xalqaro gormonizatsiyasini va standartlashtirilishini talab etmoqda. Mazkur vazifani hal etish boshqaruvning muhim elementlari bo ̳lgan hisob, iqtisodiy tahlil va auditning ham nazariy, metodologik va amaliy jihatlarini yagona tartiblarini belgilashni, ularni unifikatsiyalashni, muqobillikdagi tartiblarni yagona mezonlarga keltirishni taqozo qilmoqda.