Elektron kitoblar

35 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Мир электроники

Mualliflar: Дж. Фрайден

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

So'nggi nashr amalga oshirilgan sensorlarning tavsifi bilan to'ldirildi eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanish. Biz elektromexanik haqida gapiramiz ical mikrosensorlar (M EM S) va elektro-optomexanik mikro- tizimlari (M EOM S), ularsiz bunday keskin simsiz telekommunikatsiya tizimlari sohasida taraqqiyot va so'nggi yillarda kuzatilgan tibbiyot va texnologiyaning muhim sohalari.

  • Tavsiya etilgan
Metrology and Testing

Mualliflar: Horst Czichos, Tetsuya Saito, Leslie Smith

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Umumiy tavsiflovchi nomlardan, ro'yxatdan o'tgan nomlardan, tovar belgilaridan va hokazolardan foydalanish ushbu nashr, hatto aniq bir bayonot bo'lmasa ham, nazarda tutmaydi, bunday nomlar tegishli himoya qonunlari va qoidalaridan ozod qilinganligi va shuning uchun umumiy foydalanish uchun bepul.

  • Tavsiya etilgan
Management and Control

Mualliflar: RonS_Kenett,_Emanuel_Baker

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

To my wife, Sima, to my daughter and son-in-law, Dolav and Nir, and to my three sons, Ariel, Dror, and Yoed. They have all con- tributed, in many ways, to this book.

  • Tavsiya etilgan
6.Engineering Metrology and Measurements

Mualliflar: G.K.Vijayaraghavan., R.Rajappan.

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

L. Krishnamurthy is Professor, Department of Mechanical Engineering, the National Institute of Engineering, Mysore. He has more than 25 years of teaching cum research experience. Prof. Krishnamurthy holds a doctoral degree from Kuvempu University, Karnataka. His research area was on ‘Machinability Studies on Metal Matrix Hybrid Composites’. He co-investi

  • Tavsiya etilgan
Метрологическое обеспечение производства

Mualliflar: И.А.Лежнина А.А.Уваров

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

В пособии изложены основы метрологического обеспечения на производстве, подробно описан процесс контроля качества продукции на стадиях ее жизненного цикла. Представлена организационная структура метрологического обеспечения и нормативная база. Описана организация и обеспечение метрологического обслуживания средств измерений на производстве. Практическая часть содержит обширный раздел с индивидуальными заданиями для самостоятельной работы.

  • Tavsiya etilgan
Метрологическое обеспечение производства

Mualliflar: Ю.М Правиков, Г.Р. Муслина

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Для студентов технических вузов, изучающих дисциплины «Метрология, стандар- тизация и сертификация», «Технические измерения» и «Методы и средства измерений, испытаний и контроля», и будет полезно при решении задач метрологического обеспе- чения в курсовых и дипломных проектах и выполнении научно-исследовательских работ, а также инженерно-техническим работникам предприятий.

  • Tavsiya etilgan
STANDARDS OF PRACTICEHANDBOOK

Mualliflar: CFA Institute

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

CFA®, Chartered Financial Analyst®, CIPM®, Claritas® and GIPS® are just a few of the trademarks owned by CFA Institute. To view a list of CFA Institute trade- marks and the Guide for the Use of CFA Institute Marks, please visit our website at www.cfainstitute.org.

  • Tavsiya etilgan
Метрология стандартлаштириш ва сертификатлаштириш

Mualliflar: Исматуллаев П.Р, Мақсудов А.Н, Абдуллаев А.Х, Ахмедов Б.М, Аъзамов А.А

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Дарслик техника йуналишидаги талабалар учун мулжалланган булиб, ундан ишлаб чи^ариш ва хизматлар курсатиш со*аларининг мутахассислари, мухандислар ва илмий-техник ходимлар хам фойдйланишлари мумкин.

  • Tavsiya etilgan
O'lchash usullari va vositalar

Mualliflar: Djalilov B, Yo‘ldashev X.T., Ibroximov J.M.

In Metrologiya va standartlashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o ̳quv qo ̳llanmada metrologiya asoslari, elektrik, noelektrik kattaliklarni o ̳lchash usullari, texnik vositalarning tuzilishi, ishlash prinsipi, asosiy metrologik xossalari, afzalliklari hamda ularning kamchiliklarini bartaraf etish yo ̳llari batafsil yoritilgan.