Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Kichik Biznes va Tadbirkorlikni Soliqqa Tortish

Mualliflar: Vahobov Alisher Vasiqovich, Sanaqulova Barnogul Rizaqulovna

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish, Kichik biznes va tadbirkorlik

By Baxromjon Parpiyev

Unda "Kichik biznes va tadbirkorlikni soliqqa tortish" fanining nazariy va amaliy asoslari statistik ma'lumotlar asosida bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
"Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик: ташкил этиш, режалаштириш, бошқариш."

Mualliflar: С. Руломов

In Shaharsozlik va kommunal infratuzilmani boshqarish, Kichik biznes va tadbirkorlik

By Baxromjon Parpiyev

Укув к^лланмада кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик фаолиятини ташкил этиш, режалаштириш ва бошкаришнинг назарий хамда услубий (методологик) асослари атрофлича ёритилган