Elektron kitoblar

6 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Автоматика электрических станции и электроэнергетических станции

Mualliflar: Н.И.Овчаренко

In Energetika

By Baxromjon Parpiyev

Darslik ikki qismdan iborat bo ̳lib, uning birinchi qismida chiziqli elektr va magnit zanjirlari nazariyasi asoslari yoritilgan. U oliy o ̳quv yurtlarining elektroenergetika, elektrotexnika, radiotexnika, avtomatika va boshqa yo ̳nalishlarida ta‘lim oladigan bakalavr talabalar uchun mo ̳ljallangan bo ̳lib, elektrotexnikaning eng zamonaviy o ̳quv dasturiga asoslangan. Darslikdan bakalavriat talabalari va magistrantlar, doktorantlar hamda soha mutaxassislari foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Elektr energiyasini ishlab chiqarish uzatish va taqsimlash

Mualliflar: Q.R.Allayev

In Energetika

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qo‘llanma oliy o‘quv yurtlarining «Elektr energetikasi (tarmoqlar va yo‘nalishlar bo‘yicha)» ta’lim yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. Shuningdek, ushbu ta’lim yo‘nalishi bazasidagi magistratura mutaxassisliklari va unga yaqin bo‘lgan boshqa ta’lim yo‘nalishlari talabalari, elektr energiyani ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash masalalari bilan shug‘ullanuvchi yosh mutaxassislar uchun ham foydali hisoblanadi.

  • Tavsiya etilgan
Elektr xavfsizligi

Mualliflar: U.S.Sirojiddinov

In Energetika

By Baxromjon Parpiyev

Darslik “Hayotiy faoliyat xavfsizligi” bakalavriat ta`lim yoʻnalishi talabalari uchun moʻljallangan boʻlib, unda bayon etilgan mavzular boshqa oliy professional ta`lim muassasalari talabalari, qayta tayyorlash va malaka oshirish kurslari tinglovchilari, shuningdek korxona va tashkilotlarning elektr uskunalarga xizmat koʻrsatuvchi xodimlariga elektr xavfsizligi boʻyicha toifa sinovlariga tayyorgarlik koʻrishlari uchun foydali boʻlishi mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Elektr va elektron apparatlar

Mualliflar: Otamirzaev O.U.

In Energetika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o’quv qo’llanma Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi xuzuridagi Oliy, o’rta maxsus va professional ta’lim o’quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2021 yil 25 dekabrdagi 9-son yig’ilish qaroriga asosan, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2021 yil 25 dekabrdagi 538-son buyrug’i (ro’yxatga olish raqami No538-t-054) bilan nashr etishga tavsiya etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Nazorat o‘lchash asboblari va avtomatika

Mualliflar: Otamirzaev O.U.

In Energetika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu dаrslik Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligi xuzuridagi Oliy, o’rta maxsus va professional ta’lim o’quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengashining 2022 yil 27 dekabrdagi 7-son yig‘ilish qaroriga asosan, Oliy va o’rta maxsus ta’lim vazirligining 2022 yil 30 dekabrdagi 429-son buyrug‘i (ro’yxatga olish raqami No 429-130) bilan nashr etishga tavsiya etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Elektrotexnikaning nazariy asoslari

Mualliflar: S.F.Amirov va boshqalar.

In Energetika

By Baxromjon Parpiyev

 quv qllanmaning ushbu birinchi kitobida elektrotexnikaning nazariy asoslariga tegishli bo'lgan tayanch tushunchakir, atamalar, zgarmas va bir fazali sinusoidal tok chiziqli elektr zanjirlarini hisoblash usullari haqida tegishli bakalavriat yo’nalishlarida ta’lim olayotgan talabalar uchun yetaili blgan ma'lumotlar keltirilgan blib, unda elektrotexnika tarixiga, uning rivojlanish bosqichlariga va boshqa texnik fanlarni zlashtirishdagi rniga alohida e'tibor berilgan. Har bir bob tegishli masalalar, referat mavzulari va z-o'zini sinash savollari bilan tldirilgan.