Elektron kitoblar

11 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
SHAHAR EKOLOGIYASI

Mualliflar: Yodgorova D.Sh, Egamberdiyeva L.Sh, Azimova D.O.

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qo ̳llanmada hozirgi davrda dolzarb bo ̳lgan sun‘iy ekotizim – shaharlarninng ekologik holati yuzasidan muhim ma‘lumotlar yoritilgan bo ̳lib, undan nazariy va amaliy mashg ̳ulotlarda keng foydalanish mumkin.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA VA TABIATNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI

Mualliflar: H.S. YO‘LDOSHEV, SH.M. AVAZOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Elektr xavfsizligi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qishloq xo‘ja- ligi ekologiyasi, tabiatni muhofaza qilish va radiologiyasi, o'simlik mahsulotlarini yetishtirish texnologiyasini to‘g‘ri amalga oshirishdagi, ya’ni yer, suv, texnika va ishchi kuchlaridan samarali foydalanish yo‘li bilan aholini oziq-ovqat, yengil sanoatni xomashyo bilan ta’minlash muhim ahamiyatga ega ekanligi bayon etilgan. Shuningdek, unda mazkur fan bo'yicha yaratilgan qo'llanma asosida nazariy, laboratoriya va amaliy mashg'ulotlarni o‘tkazish uslublari keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA

Mualliflar: Z.M .SATTOROV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o'quv qo'llanma arxitektura va qurilish sohasining bakalavriat la’lim yo‘nalishlari uchun m o‘ljallangan. Undan shu sohadagi muhandis-texnik xodimlar foydalanishi mumkin.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: M.X. TOJIYEV, I. NIGMATOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Hayot faoliyati xavfsizligi va mehnat muhofazasi, Ijtimoiy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

0 ‘quv qo‘llanma barcha oliy o‘quv yurtlarida ta’lim olayotgan bakalavrlarga mo‘ljallangan. Shuningdek, undan korxona va tashkilotlaming rahbarlari, xodimlari hamda malaka oshirish va qayta tayyorlash ta’lim tizimi tinglovchilari foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA, BIOSFERA VATABIATNI MUHOFAZA QILISH

Mualliflar: AHMATQUL ERGASHEV, TEMUR ERGASHEV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslik atrof-muhitni muhofaza qilish muammolariga bag'ishlangan boʻlib, unda shu yoʻnalishning maqsadi, tarixi, vazifalari ochiladi va tabiatning asosiy tarkibiy qismlari: tabiiy zaxiralarning xillari, biosferaning ifloslanish manbalari, atmosfera, radiatsion ifloslanish, gidrosfera, Orolning ekologik holati, litosfera (yer boyliklari), tabiiy xom ashyolar va energiya manbalari, biologik zaxiralar, ularning xillari, ahamiyati, muhofaza qilish chora-tadbirlari va tabiiy boyliklardan samarali foydalanish, iqtisodiy baholash, boshqarishning ekologik huquqiy asoslari har tomonlama bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA VA ATROF-MUHITNI MUHOFAZA QILISH ASOSLARI

Mualliflar: P.S.SULTONOV

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik mualliflarning bir necha yillar davomida turli ta’lim yo‘nalishlarida bilim oluvchi talabalarga ekologiya fanidan dars berish jarayonlarida to‘plagan materiallari asosida tayyorlandi.

  • Tavsiya etilgan
EKOLOGIYA

Mualliflar: I.HAMDAMOV, Z.BOBOMURADOV, E.HAMDAMOVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur o‘quv qo'llanma qishloq xo'jaligi oliy va o ‘rta maxsus o‘quv yurtlarining 5620100 - agrokimyo va agrotuproqshunoshk, 5620200 - agronomiya (dehqonchilik mahsulotlari bo'yicha), 5620300 - o'simliklar himoyasi, 5620400 — q/x ekinlari seleksiyasi va urug'chiligi, 5620800 — o'rmonchilik, 5140900 — kasbiy ta’lim (5620200 — agronomiya), 5620500 - qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, saqlash va ularni dastlabki qayta islilash texnologiyasi mutaxassisliklari uchun mo'ljallangan bo'lib, Samarqand qishloq xo'jaligi instituti professori I.Hamdamov, qishloq xo'jaligi fanlari nomzodlari Z.Bobomuradov va E.Hamdamovalar tomonidan tayyorlangan. O'quv qo'llanma institutning meva-sabzavotchilik va uzumchilik kafedrasi yig'ilishida, agronomiya fakulteti va institut ilmiy kengashlarida muhokama qilingan va chop etishga tavsiya etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Sanoat ekologiyasi

Mualliflar: D. Yormatova

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Qo'lingizdagi kitobda hozirgi zamon ekologiyasining atmosferani, oqar suv- ni, tuproqni zaharli gazlar va chiqindilardan tabiatni saqlash qonunlari aso- sida himoya qilish yoritilgan. Tabiatni ifloslantiruvchi zaharli moddalarni aniq- laydigan va nazorat qilib boradigan uch darajadagi o'lchov asboblari ta'rifi va ulardan foydalanish usullari bayon qilingan. O'zbekiston sanoatida ekologik holat bugungi kun ma'lumotlari bilan bog'lab berilgan.

  • Tavsiya etilgan
HAYOT FAOLIYATI XAVFSIZLIGI

Mualliflar: G‘.YO.YORMATOV, O.R.YULDASHEV, A.L.HAMRAYEVA

In Mehnat muhofazasi va ekologiya, Favqulodda vaziyatlar va aholi muhofazasi, Ekologiya, Ekologik xavfsizlik, Ekologiyaning huquqiy asoslari, Ijtimoiy ekologiya, Mintaqaviy ekologiya

By Baxromjon Parpiyev

Darslikka yashash muhiti va inson faoliyatiga taalluqli hamma masalalar, jumladan, mehnat qilishda aqliy va jismoniy mehnat asoslari, zamonaviy texnologiyalar bilan ishlaganda mehnat faoliyati muammolari, ob-havo sharoiti va uning mehnat qilishga va hayot faoliyatiga ta'sir darajasi, shuningdek, sanoat sanitariyasi, xavfsizlikni ta'minlashning asosiy va zamonaviy vositalari, elektr xavfsizligi masalalari, mehnatni muhofaza qilishning huquqiy asoslari, favqulodda hodisalar va fuqaro muhofazasi hamda yong'in xavfsizligi masalalari kiritilgan.