Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
"BOSIM OSTIDA PAYVANDLASH"

Mualliflar: VI. A. ABRALOV, N.S. DUNYA SHIN

In TMJ kaferdasi, Bosim ostida payvandlash

By Baxromjon Parpiyev

Taqrizchilar: F.N. H ikm atullayev-ГА1СНВ DAJ 0 ‘quv-tajriba markazi direktori, Sh.A. Karimov — TDTU «Mashinasozlik sohalari kasb ta’limi va metallar texnologiyasi» kafedrasi mudiri, dotsent., t.f.n.

  • Tavsiya etilgan
Welding

Mualliflar: Edward R. Bohnart

In TMJ kaferdasi, Bosim ostida payvandlash

By Baxromjon Parpiyev

No part of this publication may be reproduced or distributed in any form or by any means, or stored in a database or retrieval system, without the prior written consent of McGraw-Hill Education, including, but not limited to, in any network or other electronic storage or transmission, or broadcast for distance learning.