Elektron kitoblar

1 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Amaliy mexanika fanining “Mashina va mexanizmlar nazaryasi” boʻlimidan kurs ishini bajarish boʻyicha

Mualliflar: Abduvaliyev U.A., Karimov R.I.

In Mashinasozlik texnologiyasi, Amaliy mahanika

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o’quv-uslubiy qo’llanma “Mexanizm va mashinalar nazariyasi” fani bo’yicha o’quv-uslubiy qo’llanma bo’iib, ko’pchilik dastgohlaming yuritmalari krivoship polzunli, tishii va kulachokli mexanizmlardan iboratdir. Richagli mexanizmlar taxlili, kinematik va dinamik. masalalari ko’rib chiqilgan. Tishii uzatmalarda-oddiy va planetar tishii uzatmalami geometrik parametrlarini aniqlash va ulami sintezi, kulacholi mexanizm sintezi masalalari ishlab chiqilgan. Bu masalalami echish uchun dastgohlar haqida ma’lumotlar va ulaming kinematik sxemaiari keltirilgan.