Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Amaliy audit

Mualliflar: Masharipov O.

In Amaliy audit

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur o'quv qo'llanma davlat ta'lim standartlarining talablariga muvofiq tayyorlangan bo'lib, xo'jalik yurituvchi subyekllar, moliyaviy xo'jalik faoliyatining auditorlik tekshiruvi uslubiyati, usullari va amaliy masalalariga bag'ishlangan.

  • Tavsiya etilgan
Amaliy audit

Mualliflar: llhamov Sh .I

In Amaliy audit

By Baxromjon Parpiyev

Darslik Davlai ta’lim standarti talabiariga muvofiq tayyorlangan bo‘lib, talabalar xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviv-xo'jalik faoliyatining auditorlik tekshiruvi usullarini o'rganishga bag‘ishlangan.