Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni

Mualliflar: P.M.Matyakubova, P.R.Ismatullayev, Sh.A.To‘rayev, X.Sh.Jabbarov

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш, Стандартлаштириш асослари

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qo‘llanmada texnik jihatdan tartibga solish asoslari, standartlashtirish, mahsulot sifatini boshqarish va muvofiqligini tasdiqlash, ya’ni texnik reglamentlarni ishlab chiqish sohasidagi ishlami tashkillashtirish va o'tkazishda uchraydigan faoliyatlar keltiriigan. “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o'm i” o'quv qo'llanmasida “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonun doirasida sohaning zamonaviy holati keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya va standartlashtirish

Mualliflar: U.X.Shoazimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш асослари

By Baxromjon Parpiyev

Darslik metrologiya baqida asosiy tushunchalar, mashinasozlikda o'zaro almashinuvchanlik turlari, joizlik, birikmalarda o'tqazishlar turlari, ISO tizimidagi asosiy o'gishlar va standartlashtirish to‘g‘risidagi ma’lumotlaiga qaratilgan. Sffliq siiindrsimcsn birikmalar, podshipniklar, shponkali va slitsali birikmalarda o‘zaro almashinuvchanlik va joizliklari, o‘lcham turlari va usullari, o‘ichash vositalari va nazorat asboblarini qo'llash bayon etilgan. Shuningdek, detallaming o‘zaro joylashuvi, shakllaming o'gishi, sirtlar g'adir-budirligi, sirtlar g‘adir-budirligi parametrlari va belgilanishlari masalalari o‘z aksini topgan.