Elektron kitoblar

5 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
MATLAB for Engineers

Mualliflar: Holly Moore

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

All the books in the ESource series are written by educators specifically for freshman/first-year students. A complete list of all of our ESource authors and their respective backgrounds is available at www.prenhall.com/esource.

  • Tavsiya etilgan
Principle of CAD/CAM/CAE:The Computer Aided Engineering Design Series. 5st Edition

Mualliflar: Kunwoo Lee

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

The programs and applications presented in this book have been included for their in- structional value. They have been tested with care, but are not guaranteed for any par- ticular purpose. The publisher does not offer any warranties or representations, nor does it accept any liabilities with respect to the programs or applications.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyotda axborot kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar

Mualliflar: N.Mallaboyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Axborot texnologiyalari, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Dаrslikdаn оliy о‘quv yurtlаrining iqtisоdiy yо‘nаlish bо‘yiсhа tа’lim оlаyоtgаn tаlаbаlаr, mаgistrаntlаr ilmiy xоdimlаr vа umumаn shu sоhаgа qiziqqаn kеng kitоbxоnlаr оmmаsi fоydаlаnishlаri mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Amaliy matematik dasturlar paketi

Mualliflar: M.Olimov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Axborot texnologiyalari, Avtomobil va traktorlarni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari

By Baxromjon Parpiyev

Darslikni oliy o’quv yurtlarining “Informatika va axborot texnologiyalari” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, shu bilan birga mazkur fanni chuqur o’rganmoqchi bo’lgan barcha bilim oluvchilar ham keng foydalanishlari mumkin.