Yo'l qurilish materiallari

(0 Foydalanuvchi sharhlari)   179
Z.X Saidov Toshkent nashiroyiti 1994
Маълумки; автомобиль йуллари ва йуд иншоотларини цуришдац аввал йул г;урилиш материаллари танланади. Йул курилиш мате- риалларини танлашда-албатта автомобил йуллари ва иншоотларини кандай шароитда ишлашйни ва ула'рнинг таш^и кучларга, кандай бардош беришини ^исобга олиш лозим. Транспорт ^аракатидан йул копламасида' вужудга келадиган деформацияларни, яъни геометрик узгаришларни ва бу узгаришлар билан зури^ишлар орасидаги муносабатларни олдиндан билмасдан туриб йул 'Хурилиши матери- алларини. танлаб б^лмайди.

Kitob o'qish uchun hisobingizga kiring.

Kirish

Маълумки; автомобиль йуллари ва йуд иншоотларини цуришдац

аввал йул г;урилиш материаллари танланади. Йул курилиш мате-
риалларини танлашда-албатта автомобил йуллари ва иншоотларини

кандай шароитда ишлашйни ва ула'рнинг таш^и кучларга, кандай
бардош беришини ^исобга олиш лозим. Транспорт ^аракатидан йул
копламасида' вужудга келадиган деформацияларни, яъни геометрик
узгаришларни ва бу узгаришлар билан зури^ишлар орасидаги

муносабатларни олдиндан билмасдан туриб йул 'Хурилиши матери-
алларини. танлаб б^лмайди.

Ushbu elektron kitob uchun sharhlar mavjud emas.

0
0 5 dan (0 Foydalanuvchi sharhlari )

Sharh qo'shing

Sizning reytingingiz *
Ushbu elektron kitob uchun hech qanday izoh yo'q.
Fikr qoldirish uchun tizimga kirishingiz kerak.
Kirish

Tegishli elektron kitoblar