Elektron kitoblar

10 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
2.3.3. Строительная механика

Mualliflar: C.В. Гусев

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Информационные основы представляют собой базовые учебные элементы дисциплины, которые описаны на первом уровне абстракции и сгруппированы по темам

  • Tavsiya etilgan
2.3.4. Строительная механика

Mualliflar: А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Предназначается для студентов строительных специальностей вузов.

  • Tavsiya etilgan
2.3.6. "Қурилиш механикасидан мисол ва масалалар"

Mualliflar: Н.Н. Анохин

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Барча параграфлар керакли назарий маълумотларни баён қилишдан бошланади, сўнгра мавзулар бўйича танланган 125 та типовий масалаларни кенгайтирилган ечимлари ҳамда мустақил ечиш учун 575 та масала жавоблари билан келтирилган

  • Tavsiya etilgan
Metall konstruksiyalari

Mualliflar: Saydullaev Q.A., SHukurova K.Q

In Bino va inshootlar qurilishi, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Metall konstruksiyalar darsligi 2002-yili «Po‘lat qurilmalar» va 2004-yili nashr qilingan «Maxsus metall konstruksiyalari» o‘quv qo'llanmalari asosida varatildi, lekin shu soha mutaxassislari va professor o‘qituvchilari tomonidan bildirilgan taklif va fikr- mulohazalar inobatga olgan holda, mazmunan yangi ma’lumotlar bilan to‘ldirildi. Darslik rnavjud me’yoriy hujjatlar va yangi o‘quv dasturlari asosida yozildi hamda intemetdan olingan ma’lumotlar bilan boyitildi.

  • Tavsiya etilgan
Qurilish konstruksiyalari (1-qism). Oʻquv qoʻllanma.

Mualliflar: R.A,Mavlonov, S.E.Noʻmanova.

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Oʻquv qoʻllanmada qurilish amaliyotida keng tarqalgan yuk koʻtaruvchi qurilish konstruksiyalarini hisoblash asoslari koʻrsatilgan.

  • Tavsiya etilgan
Building construction: Principles, Materials and Systems. Second edition

Mualliflar: Madan Mehta, Walter Scarborough, Diane Ampriest.

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

The book appropriately addresses each of the primary building assemblies—foundations, walls, floors, ceilings, and roofs—and how they join, seal, and integrate with other components. 

  • Tavsiya etilgan
Metall konstruksiyalari.

Mualliflar: Q.A. Saydullayev, K.Q. Shukurova

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Darslik “Bin ova inshootlar qurilishi”, “Arxitektura” yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan bakalavr va magistrant talabalar uchun mo‘ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
“Қурилиш механикаси”

Mualliflar: Қ.С.Абдурашидов, Б.А. Ҳобилов, Н.Ж. Тўйчиев, А.И. Раҳимов

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Қурилиш механикаси фани иншоотларнинг мустаҳкамлиги, устуворлиги ва бикирлиги масалалари билан шуғулланади. Мазкур дарсликда қурилиш механикасининг асосий муаммолари тўлалигича ўз аксини топтан. Дарслик курилиш ихтисоси бўйича ўкийдиган талабаларга мўлжалланган.