Elektron kitoblar

12 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Қишлоқ хўжалиги машиналари

Mualliflar: F. M.MAMATOV, I.T.ERGASHEV, I.G„.TEMIROV, B.U.TOSHPO„LATOV

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo'llanmada tuproqqa ishlov berish, ekish va ko'chat o'tqazish, o'g'itlash, o'simliklami kimyoviy himoyalash mashinalarining konstruksiyasi elementlari, nazariyasivahisobikeltirilgan. Mashinalaming vazifasi, tuzilishi, rostlanishlari va nuqsonlarini bartaraf etish, ish jarayonlari nazariyasi, parametrlari va ish tartiblarini hisoblash bo'yicha materiallar alohida laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar ko'rinishida bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
QISHLOQ XO’JALIK AGREGATLARINS EKSPERIMENTAL TADQIQ ETISH

Mualliflar: T.S. XUDOYBERDIEV, A.I.KORSUN, A.K.IGAMBERDIEV

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo'llanmada tuproqqa ishlov berish, ekish va ko'chat o'tqazish, o'g'itlash, o'simliklami kimyoviy himoyalash mashinalarining konstruksiyasi elemeO’quv qo’llanmada qishloq xo’jaligi agregatlariga ta’sir etuvchi yuklamalar turi va eksperimental tadqiqot metodikasi ko’rib chiqilgan, dala o’lchamlarini o’tkazish, shuningdek eksperimental tadqiqotlar natijalariga ishlov berish, tahlil qilish va ulardan foydalanishga oid tavsiyalar bayon etilgan.ntlari, nazariyasivahisobikeltirilgan. Mashinalarning vazifasi, tuzilishi, rostlanishlari va nuqsonlarini bartaraf etish, ish jarayonlari nazariyasi, parametrlari va ish tartiblarini hisoblash bo'yicha materiallar alohida laboratoriya ishlari va amaliy mashg'ulotlar ko'rinishida bayon etilgan.

  • Tavsiya etilgan
Қишлоқ хўжалиги машиналари

Mualliflar: Ф.Маматов

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda tuproqqa ishlov berish, ekish, ko'chat o'tqazish, o'g'itlash va o'simliklarni kimyoviy himoyalash mashinalarining konstruksiyasi elementlari, ishjarayonlari nazariyasi, parametrlari va ish tartiblarini hisoblashning asoslari keltirilgan. Keyingi yillardagi qishloq xo'jaligi fani va amaliyotining yutuqlari aks ettirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Трактор ва автомобиллар шасси тузилиши

Mualliflar: Т.С. Худойбердиев

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Дарсликда трактор ва автомобилларнинг умумий тузилиши ва ишлаши келтирилган. Алохида эътибор, уларнинг трансмиссиясининг хиллари, қисмлари, механизм ва агрегатларининг тузилиши ва ишлашига қаратилган.

  • Tavsiya etilgan
Traktor va avtomobillar nazariya asoslari

Mualliflar: Kamilov A. I.

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo'llanma “Traktor va avtomobillar” fanidan 5630100 - Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash, 5140900 - Kasbiy talim (Qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash) va 5650300 - Suv xo'jaligi va melioratsiya ishlarini mexanizatsiyalash yo'nalishida ta'lim olayotgan bakalavrlarga mo'ljallangan. O'quv qo'llanmadan magistrlar xam foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Трактор ва автомобиль двигателлари назарияси

Mualliflar: У.К.Каримов

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Дарсликда трактор ва автомобиль дздгателлари назарнясига кривошип-шатун механизмининг динамикаси хамда двигателларни мувозанатлашга оид маълумотлар ёритилган. 

  • Tavsiya etilgan
Ichki yonuv dvigatellari

Mualliflar: S.M.Qodirov

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu darslik "Transport vositalaridan foydalanish va ta'mirlash" va "Yer usti transporti tizimlari" yo‘nalishlarining talabalari uchun "Ichki yonuv dvigatellari" fani bo‘yicha tasdiqlangan dastur asosida yozildi.

  • Tavsiya etilgan
Traktor va fvtomobillar tuzilishi

Mualliflar: T.S.Xudoyberdiyev

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda traktor va avtomobillaming umumiv tuzilishi va ishlashi keltirilgan. Ular transmissiyasining xillari, qismlari, mexanizm va agregatlarining tuzilishi va ishlashiga alohida e’tibor qaratilgan.

  • Tavsiya etilgan
Qishloq xo‘jaligi mashinalari.

Mualliflar: M. Shaumarova, T. Abdillayev.

In Qishloq xo'jaligini mehanizatsiyalashtirish

By Baxromjon Parpiyev

Darslikda respublikamiz dehqonchiligining hamma sohalarida qo‘llanilayotgan texnologiyalami mexanizatsiyalash uchun ishlatilayotgan zamonaviy qishloq xo‘jaligi mashinalarining tuzilishi, texnologik ish jarayoni, ularni mahalliy sharoitga moslab sozlash, ish sifatini nazorat qilish kabi ma’lumotlar hamda ishchi qismlari parametrlarini ishlov beradigan obyekt xususiyatlariga moslab nazariy asoslash negizlari keltirilgan.