Elektron kitoblar

6 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Информационные технологии в строительстве

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Qurilishda axborot texnologiyalari

By Baxromjon Parpiyev

предмета информационные технологии, вопросам безопасности инфор- мации и способам защиты информации; алгоритмизации и программиро- ванию информационных процессов; компьютерной графики, трехмерного моделирования. Учебник может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuterda loyihalash

Mualliflar: S.Saydaliyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu o‘quv qo‘llanma Toshkent arxitektura va qurilish institutidagi 5340100 - Arxitektura, 5341000 - Qishloq hududlarini arxitekturaviy- loyihaviy tashkil etish, 5150900 - Dizayn (interer), 5150900 - Dizayn (landshaft) bakalavriyat yo'nalishlaridagi talabalar uchun mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyotda axborot kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar

Mualliflar: N.Mallaboyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Axborot texnologiyalari, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Dаrslikdаn оliy о‘quv yurtlаrining iqtisоdiy yо‘nаlish bо‘yiсhа tа’lim оlаyоtgаn tаlаbаlаr, mаgistrаntlаr ilmiy xоdimlаr vа umumаn shu sоhаgа qiziqqаn kеng kitоbxоnlаr оmmаsi fоydаlаnishlаri mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Amaliy matematik dasturlar paketi

Mualliflar: M.Olimov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Axborot texnologiyalari, Avtomobil va traktorlarni avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari

By Baxromjon Parpiyev

Darslikni oliy o’quv yurtlarining “Informatika va axborot texnologiyalari” ta’lim yo’nalishi talabalari uchun mo’ljallangan bo’lib, shu bilan birga mazkur fanni chuqur o’rganmoqchi bo’lgan barcha bilim oluvchilar ham keng foydalanishlari mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Информационные технологии в строительстве

Mualliflar: O.Abdullaeva

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Qurilishda axborot texnologiyalari

By Umidbek Ergashev

Основная цель учебника оказать помощь обучающимся в приоб- ретении знаний и выработке рефлексивных умений по курсу «Информаци- онные технологии в строительстве». В нём приводятся теоретические и практические основы интегрированных информационных технологий. Особое внимание посвящено актуальных проблемам основ предмета информационные технологии, вопросам безопасности инфор- мации и способам защиты информации; алгоритмизации и программиро- ванию информационных процессов; компьютерной графики, трехмерногомоделирования. Учебник может представлять интерес для широкого круга специалистов, преподавателей.