Elektron kitoblar

19 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
2.1.8. Нзарий механикадан масалалар тўплами

Mualliflar: И. В.Мешчерский

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi (nazariy mexanika)

By Baxromjon Parpiyev

Университетлар ва олий техника у^ув юртларининг студентларига мулжал- ланган

  • Tavsiya etilgan
2.1.4. Nazariy mexanika.

Mualliflar: M.M.Mirsaidov, L.I.Baymuradova, N.T.G'yasova

In Materiallar qarshiligi va mexanika

By Baxromjon Parpiyev

Qo`llanmada ko`plab masalalar oliy o`quv yurtlarining ixtisosliklariga moslab tanlangan bo`lib, amaliy masalalarni hal etishda nazariyadan olgan bilimlardan qanday foydalanish va natijalarni tahlil qilish ko`rsatib bеrilgan.

  • Tavsiya etilgan
2.1.3. Nazariy mexanika

Mualliflar: "Mirsaidov M.M Boymurodova L.I , G’iyosova N.T"

In Materiallar qarshiligi va mexanika

By Baxromjon Parpiyev

Qo‘llanmadagi ko‘p masalalar oliy o'quv yurtlarining qator ixtisosliklari uehun mo‘ljallangan bo‘lib, amaliy masalalami hal etishda egallangan nazariy bilimlardan foydalanish yo‘llari va natijalami talilil qilish ham ko'rsatib berilgan.

  • Tavsiya etilgan
2.1.1. Nazariy mexanika.

Mualliflar: Sh. Jumaboyeva

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi (nazariy mexanika)

By Baxromjon Parpiyev

60712500 – Transport vositalari muhandisligi (Avtomobil transporti); 60720700 – Texnologik mashinalar va jihozlar (Mashinasozlik va metalga ishlov berish) yo’nalishlarining “Nazariy mexanika” qismi uchun tuzilgan namunaviy dasturdagi mavzularni to’la o’z ichiga olgan. Mavzular mukammal yoritilgan bo’lib, kredit-modul tizimiga moslashtirilgan. Har bir mavzuga doir masalalar yechib ko’rsatilgan, asosiy tushunchalar, mavzuning maqsadi va asosiy masalasini o’zlashtirishni osonlashtirish uchun video dars taqdimotlari tayorlangan, ular QR–kodlar yordamida INTERNET tarmog’iga ulangan.

  • Tavsiya etilgan
2.3.3. Строительная механика

Mualliflar: C.В. Гусев

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Информационные основы представляют собой базовые учебные элементы дисциплины, которые описаны на первом уровне абстракции и сгруппированы по темам

  • Tavsiya etilgan
2.3.4. Строительная механика

Mualliflar: А.В. Дарков, Н.Н. Шапошников

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Предназначается для студентов строительных специальностей вузов.

  • Tavsiya etilgan
2.3.6. "Қурилиш механикасидан мисол ва масалалар"

Mualliflar: Н.Н. Анохин

In Materiallar qarshiligi va mexanika, Qurilish mexanikasi va konstruksiyalari

By Baxromjon Parpiyev

Барча параграфлар керакли назарий маълумотларни баён қилишдан бошланади, сўнгра мавзулар бўйича танланган 125 та типовий масалаларни кенгайтирилган ечимлари ҳамда мустақил ечиш учун 575 та масала жавоблари билан келтирилган