Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
MASHINASOZLIK TEXNOLOGIYASI ASOSLARI

Mualliflar: Mirzayev A.A., Sotvoldiyev A.E.

In TMJ kaferdasi, Mashinasozlik ishlab chiqarish sexlarini loyixalash

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo‘llanmada mashinasozlik texnologiyasi asoslari, texnologik mashinalami namunaviy detallarini tayyorlashning ilg‘or texnologik jarayonlari hamda ulami yig‘ishnimg zamonaviy usullari to‘g‘risida ma’lumotlar keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
МЕХАНИКА – ЙИҒУВ ЦЕХЛАРНИ ЛОЙИХАЛАШ

Mualliflar: М. Э. КАБУЛОВ, А. Х. ҚАЮМОВ.

In TMJ kaferdasi, Mashinasozlik ishlab chiqarish sexlarini loyixalash

By Baxromjon Parpiyev

Мазкур ўқув қўлланмада механика-йиғув цехларини лойиҳалашда кўриладиган масалалар, цехни режалаштиришда бажариладиган ҳисоб-китоб ишлари, жиҳозларни ва иш жойларини, цехга хизмат кўрсатувчи хоналарни режалаштириш, цехнинг транспорт, омбор, техник хизмат кўрсатиш ва қириндиларни қайта ишлаш тизимларини лойиҳалаш масалалари ёритиб берилган. Шу билан бирга цехнинг санитар-гигиеник шартлари, меҳнат маданияти тўғрисида маълумотлар берилган.