Elektron kitoblar

4 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: 5. J.Muxamedov

In UTF kafedrasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizmlarning asosiy vazifalari esa, bir turdagi harakatni uzatish yoki harakatni boshqa turga aylantirishdir. Masalan, aylanma harakatni ilgarilanma harakatga yoki aksincha.

  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: J.Muxamedov, V.Turdaliyev, A.Qosimov

In UTF kafedrasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizm – bir yoki bir nechta qattiq jismlarning tartibli harakatini boshqa qattiq jismlarning kerakli harakatiga aylantirib beradigan suniy yaratilgan tizim. Bu yerda qattiq jism absolyut qattiq emas, balki deformatsiyalanadigan boʻlishi ham mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: 5. J.Muxamedov

In Mashinasozlik texnologiyasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizm va mashinanalar nazariyasi fani umumiy mashinasozlikda ishlatiladigan mexanizm va mashinalarni oʻrganadi. SHuning uchun birinchi navbatda, ular haqidagi tushunchalarga toʻxtalib oʻtamiz.

  • Tavsiya etilgan
Mashina va mexanizmlar nazariyasi

Mualliflar: J.Muxamedov

In UTF kafedrasi, Mashina va mexanizmlar nazariyasi

By Baxromjon Parpiyev

Mexanizm – bir yoki bir nechta qattiq jismlarning tartibli harakatini boshqa qattiq jismlarning kerakli harakatiga aylantirib beradigan suniy yaratilgan tizim. Bu yerda qattiq jism absolyut qattiq emas, balki deformatsiyalanadigan boʻlishi ham mumkin.