Elektron kitoblar

1 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Машина ва мeханизмлар назарияси.

Mualliflar: 1. Фролов К.В. ва б.

In Texnik mexanika, Mashina detallari va loyihalash asoslari, Mexanika (MMN MD)

By Baxromjon Parpiyev

O’quv-uslubiy qo’lianma TDTU Olmaliq filialida o’qiyotgan kunduzgi, kechki va sirtqi bo’limlarining 5320200- Mashinasozlik texnologiyalari, mashinasozlik ishlab chiqarishni jixozlash va avtomatlashtirish; 5320300 Texnologik mashinalar va jihozlar (mashinasozlik va metallarga ishlov berish) va b. texnika yo’nalishlarida ta’lim olayotgan bakalavriat taiabalar uchun mo’ljallangan.