Elektron kitoblar

2 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish

Mualliflar: H .P. Abijlqosimov, O.Y. Xamrayev

In Davlat iqtisodiyoti va siyosati

By Umidbek Ergashev

0 ‘quv qo'llanmada iqtisodiyotni tartiblashning bozoг va davlat mexanizmlariga oid mavzular yoritilgan bo'lib, unda iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish shakllari, usullarining qo‘llanishi ilimy-nazariy jihatdan tahlil qilingan. Shuningdek, makroiqlisodiy tartiblash natijasida O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o‘sish ta'minlanganligi ishonarli dalillar asosida ko'rsatib berilgan bo'lib,iqtisodchi olimlar va o‘qituvchilar, tadqiqotchilar, oliy o'quv yurtlari talabaiariga mo'ljallangan.