Elektron kitoblar

20 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Structural Concrete Theory and Design

Mualliflar: M. Nadim Hassoun Akthem Al-Manaseer

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

Wiley publishes in a variety of print and electronic formats and by print-on-demand. Some material included with standard print versions of this book may not be included in e-books or in print-on-demand. If this book refers to media such as a CD or DVD that is not included in the version you purchased, you may download this material at http://booksupport.wiley.com. For more information about Wiley products, visit www.wiley.com.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuter dasturlari asosida qurilish konstruksiyalarini loyihalash (temirbeton konstruksiyalarni loyihalash) 2-qism

Mualliflar: Sh.R.Nizomov S.Y.Matkarimov

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

«Кompyuter dasturlari asosida qurilish konstruksiyalarini hisoblash va loyihalash» fanidan yaratilgan o‘quv qo‘llanmada qurilish konstruksiyalarini avtomatik ravishda hisoblash va loyihalash masalalarini yechish bo‘yicha ilk saboqlar berilgan. Matematik modellashtirish usullari va texnologiyalari har tomonlama ifodalangan. Chekli elementlar modellarini qurish usullari taqdim qilingan.

  • Tavsiya etilgan
Kompyuter dasturlari asosida qurilish konstruksiyalarini loyihalash (temirbeton konstruksiyalarni loyihalash) 1-qism

Mualliflar: Sh.R.Nizomov S.Y.Matkarimov

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

«Компютер дастурлари асосида қурилиш конструксияларини ҳисоблаш ва лойиҳалаш» фанидан яратилган ўқув қўлланмада қурилиш конструксияларини автоматик равишда ҳисоблаш ва лойиҳалаш масалаларини ечиш бўйича илк сабоқлар берилган.

  • Tavsiya etilgan
BINO VA INSHOOTLAR KONSTRUKSIYASI

Mualliflar: N.J. To‘ychiyev

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

Darslik awalo texnik o'quv yurtlarida yangi ochilgan 586010— «Hayot faoliyati xavfsizligi» yo'nalishi bo'yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun, imorat konstruksiyalari mutaxassislari, ilmiy xodim va kelgusida qurilishda ekologiya muammolariga tegishli soha mutaxassislariga mo'ljallangan.

  • Tavsiya etilgan
Osnovi obespechenie edinstva izmeriy

Mualliflar: A.A. Abduvaliev, Avakyan P.G

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

Материал книг предназначен для специалистов, повышающих квалификацию в области метрологии, а также может быть полезен студентам высших и средних специальных учебных заведений и специалистам предприятий и организаций, занимающимся вопросами метрологического обеспечения.

  • Tavsiya etilgan
Metralogiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Mualliflar: Qurbanov A.A.

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

O'quv qo'llanma mavjud Namunaviy va ishchi dasturlar asosida tuzilgan. Qo'llanmada mustaqil Respublikamiz va Xalqaro ISO tashkiloti standartlaridan hamda keyingi yillarda chop qilingan texnik adabiyotlar ma'lumotlaridan foydalanilgan. Qo'llanma keng ma'noda muhandis-texnik xodimlar, bakalavrlar, konchilik sihasi mutaxassislari, yosh mutaxassislar, oliy uquv yurti va kollejlar talabalari hamda bu sohaga qiziqishi boʻlgan kasb egalari uchun foydali bo'lishi mumkin. Muallif, taqrizchilarga hamda o'quvchining fikr-mulohaza va koʻrsatadigan kamchiliklari uchun oldindan minnaddorchilik bildiradi.

  • Tavsiya etilgan
Qurilishda metralogiya, standartlashtirish va sifat nazorati

Mualliflar: Abdurashidov Q.S, Hobilov B.A, Nazarova M.Q

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

Mazkur darslik ilk bor o ‘zbek tilida yaratilgan bo‘lib, uning birinchi v a ikkinchi boblari M.Q.Nazarova qalamiga mansub, qolgan boblarini B. A. Hobilov yozgan. Ushbu kitobtexnika fanlari doktori, professor Q.S.Abdurashidovning bevosita ishtirokida, yo‘riq va maslahatlari asosida chop etishga tayyorlandi.

  • Tavsiya etilgan
Metralogiya, standartlash sertifikatlashtirish

Mualliflar: I.Ismatullaev, A.N.Maksudov

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

Дарсликда метрология, стандартлаштириш ва сертификатлаштириш соҳаларига тегишли булган тушунчалар амаллар ва таркибий тузилмалар ҳақида бакалавр йўналишида таълим олаётган талабалар учун етарли бўлган маълумотлар келтирилган бўлиб, республикамиздаги мавжуд метрология тарихига, хизматига стандартлаштириш ва сертификатлаштириш масалаларига алоҳида эътибор берилган.

  • Tavsiya etilgan
«Механика грунтов, основания и фундаменты».

Mualliflar: Ухов С.Б. и др.

In Bino va inshootlar qurilishi

By Baxromjon Parpiyev

В учебном пособии даны основные сведения о природе грунтов и показате- лях их физических свойств. Рассмотрены механические свойства, напряжен- но-деформированное состояние и закономерности поведения грунтов под на- грузками и при воздействиях.