Elektron kitoblar

4 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Mualliflar: I.Kh. Siddikov, Kh.A.Sattarov, O.I.Siddikov, X.E. Khujamatov, G.N. Suleymanova, D.T.Khasanov, Sh.B.Olimova

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Ushbu dasturda «Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish» fanining mazmuni, predmeti va metodi, uning mohiyati, maqsadi va vazifalari ketma-ketlikda o’z aksini topgan.

  • Tavsiya etilgan
O‘zaro almashinuvchanlik, metrologiya va standartlashtirish

Mualliflar: Nuriyev K.K.

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш

By Baxromjon Parpiyev

Darslik mashinasozlikda o‘zaro almashinuvchanlikning qo‘llanilish turlari, detallar sirtlarining o‘zaro joylashishi va shaklllarining og’ishi, silliq silindrik, podshipnikli, shponkali,rezbali, konusli, tishli birikmalarga joizlik va o’tqazishlarni aniqlash, selektiv yig’ishmasalalariga qaratilgan.

  • Tavsiya etilgan
Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o‘rni

Mualliflar: P.M.Matyakubova, P.R.Ismatullayev, Sh.A.To‘rayev, X.Sh.Jabbarov

In Metrologiya va standartlashtirish, Metrologiya asoslari, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш, Стандартлаштириш асослари

By Baxromjon Parpiyev

O‘quv qo‘llanmada texnik jihatdan tartibga solish asoslari, standartlashtirish, mahsulot sifatini boshqarish va muvofiqligini tasdiqlash, ya’ni texnik reglamentlarni ishlab chiqish sohasidagi ishlami tashkillashtirish va o'tkazishda uchraydigan faoliyatlar keltiriigan. “Standartlashtirish va texnik jihatdan tartibga solish tizimlarining sifatni boshqarishdagi o'm i” o'quv qo'llanmasida “Texnik jihatdan tartibga solish to‘g‘risida”gi qonun doirasida sohaning zamonaviy holati keltirilgan.

  • Tavsiya etilgan
Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish

Mualliflar: P.R.Ismatullayev, P.M.Matyakubova, Sh.A.To‘rayev

In Metrologiya va standartlashtirish, AKTda metrologiya va standartlashtirish, Стандартлаштириш, метрология ва сифатни бошқариш, Йўналишга кириш

By Baxromjon Parpiyev

Metrologiya, standartlashtirish va sertifikatlashtirish fani bo'yicha darslik muhandislik ishi, ishlab chiqarish texnologiyalari, xizmat ko‘rsatish sohasi, transport va hayot faoliyati xavfsizligi ta’lim sohalaridagi barcha texnik ta’lim yo'nalishlari o‘quv rejasiga kiritilgan muhim umumkasbiy fanlaridan bo‘lib, barcha umumkasbiy fanlar bilan mantiqiy bog‘iangan.