Elektron kitoblar

4 Kitoblar topildi
  • Tavsiya etilgan
Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

Mualliflar: M.Kadirov

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qurilishda axborot texnologiyalari va komp'yuter grafikasi, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Darslik “Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari” fanini o‘rganayotgan barcha ta’lim yo‘nalishidagi bakalavr talabalariga mo‘ljallangan. Shuningdek, darslik magistrantlar, professor- o‘qituvchiIar hamda fanni mustaqil o‘rganuvchilarga tavsiya etiladi.

  • Tavsiya etilgan
Iqtisodiyotda axborot kommunikatsion texnologiyalar va tizimlar

Mualliflar: N.Mallaboyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Qishloq xo‘jaligida axborot-kommunikasion texnologiyalar, Axborot texnologiyalari, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Dаrslikdаn оliy о‘quv yurtlаrining iqtisоdiy yо‘nаlish bо‘yiсhа tа’lim оlаyоtgаn tаlаbаlаr, mаgistrаntlаr ilmiy xоdimlаr vа umumаn shu sоhаgа qiziqqаn kеng kitоbxоnlаr оmmаsi fоydаlаnishlаri mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

Mualliflar: N.Mallaboyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Dаrslikdаn оliy о‘quv yurtlаrining qurilish yо‘nаlishi bо‘yiсhа tа’lim оlаyоtgаn tаlаbаlаr, mаgistrаntlаr ilmiy хоdimlаr vа umumаn shu sоhаgа qiziqqаn kеng kitоbхоnlаr оmmаsi fоydаlаnishlаri mumkin.

  • Tavsiya etilgan
Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari

Mualliflar: N.Mallaboyev

In Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Texnik tizimlarda axborot texnologiyalari, Iqtisodiyotda axborot kommunikasion texnologiyalaar va tizimlar

By Baxromjon Parpiyev

Bu yerda texnik tizimlarda texnik tizimlarda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanishning asosiy yo‘nalishlari, zamonaviy avtomatlashtirilgan loyihalash tizimlari va ularni texnik sohalarda qo‘llanilishi, expert tizimlari va ularning dasturiy ta’minoti, texnik tizimlarda modellashtirish turlarining tasnifi, tarmoq texnologiyalari va bulutli xizmatlar, gipermatn, multimediali axborot texnologiyalari, kompyuter tarmoqlarida axborotni himoya qilish, axborot xavfsizligi vositalari, PYTHON dasturlash tili va dasturlash tilining asosiy elеmеntlari kabi ilmiy nazariy ma’lumotlar kеltirilgan.